KONTAKTINFORMĀCIJA

Lai sazinātos par iespēju apmeklēt semināru vai personas datu aizsardzības speciālista apmācības, rakstiet uz e-pastu: info@e-risinajumi.lv.

Lai sazinātos par konkrētu pakalpojumu saņemšanu, lūdzam sazināties ar Māri Ruķeru uz epastu: maris.rukers@e-risinajumi.lv vai zvanot: 67291372.