KONSULTĀCIJAS SAISTĪBĀ AR 14.04.2016. pieņemto Vispārīgo datu aizsardzības regulu un tās prasību ieviešanu uzņēmumā! 

Publisku semināru datumi tiks izziņoti mūsu mājas lapā! Sīkāka informācija par regulu un citiem normatīvajiem aktiem tiks aktualizēta mājas lapas sadaļā: JAUNUMI! Jums ir iespēja pieteikties individuālām konsultācijām vai datu apstrādes projekta prasību sakārtošanai atbilstoši datu aizsardzības principiem.

Videonovērošanas reģistrācija

Sniedzam pilnu pakalpojuma komplektu videonovērošanas (kā personas datu apstrādes) reģistrācijai Datu valsts inspekcijā: iesnieguma sagatavošana, iekšējo normatīvo aktu izstrāde, personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma izstrāde, nepieciešamo brīdinājuma zīmju izgatavošana, ja nepieciešams, arī uzstādīšana. Brīdinām, ka no 2018.gada 25.maija reģistrācijas pienākums Vispārīgajā datu aizsardzības regulā vairs nepastāv, taču pašreiz nereģistrēta personas datu apstrāde vēl joprojām ir sodāma.

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Nodrošinām personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus saskaņā ar vienošanos. Mārim Ruķeram ir personas datu aizsardzības speciālista pieredze darbā ar uzņēmumiem, kas darbojas sociālo tīklu jomā, viesnīcu, ostas, valsts pārvaldes, pārtikas ražošanas uzņēmumu un pašvaldības iestāžu darbībā.


Piedāvājam personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus pastāvīgi vai uz noteiktu laiku, lai sakārtotu uzņēmuma vai iestādes personas datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtām drošības prasībām.

Atzinumi

Sagatavojam atzinumus informācijas apriti regulējošo aktu jomā vai administratīvajās tiesībās.

Pārstāvība tiesā

Pārstāvam klientus tiesā (administratīvās un civillietas) saskaņā ar vienošanos.